Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΛΣΑ Αίτημα διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το Μητρώο Π. Δικαιούχων και απόσυρσης απόφασης για την καταβολή ετήσιου τέλους

Επιστολή Λ.Σ.Α.: Αίτημα διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το Μητρώο Π. Δικαιούχων και απόσυρσης απόφασης για την καταβολή ετήσιου τέλους

Προς:

  • Υπουργό Οικονομικών, κο Σταϊκούρα Χρήστο

Κοινοποίηση:

  • Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κο Πιερρακάκη Κυριάκο
  • Διοικητή ΑΑΔΕ, κο Πιτσιλή Γεώργιο
  • Υφυπουργό Οικονομικών, κο Βεσυρόπουλο Απόστολο
  • Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κόλλια Κωνσταντίνο
  • ΠΟΦΕΕ

ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: «Αίτημα διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. με στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και απόσυρσης απόφασης για την καταβολή ετήσιου τέλους»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας αποστέλλουμε εκ νέου το αίτημά μας

  • αφενός μεν για τη διασύνδεση των ηλεκτρονική υπηρεσιών, ώστε τα ήδη καταχωρημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων να αντληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (βασικά στοιχεία, διευθύνσεις , δικαιώματα κτλ.)
  • αφετέρου δε για την κατάργηση του ετήσιου τέλους πρόσβασης των υπόχρεων προσώπων αλλά και του τέλους πρόσβασης των φυσικών προσώπων, καθώς τα δημόσια αρχεία οφείλουν να διατίθενται δωρεάν και ο ορισμός του τέλους πρόσβασης υπόκειται στην ευχέρεια του Υπουργού Οικονομικών κάθε χώρας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Επιπλέον, έχοντας αντιληφθεί ότι μερικές οντότητες δεν δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις οικονομικές καταστάσεις, προτείνουμε, για την εξασφάλιση της διάθεσης όλων των στοιχείων όλων των επιχειρήσεων, όπως επιληφθείτε του θέματος επιβαρύνοντάς τους με πρόστιμα.

Σε αναμονή της άμεσης απάντησής σας.

Με τιμή

Το Δ.Σ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!