Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1105179 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2019/924, 2019/925, 2019/926, 2019/927 και 2019/928 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο : 210 6987485
Fax : 210 6987506
E-Mail : e.zampoglou@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΚΝΑ46ΜΠ3Ζ-ΑΡ9

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1105179 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2019/924, 2019/925, 2019/926, 2019/927 και 2019/928 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τους Κανονισμούς που αναφέρονται στο θέμα σχετικά με την δασμολογική κατάταξη των παρακάτω ειδών και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/924, είδος αποκαλούμενο «κουτί οπτικών ινών με συνδέσμους», κυλινδρικού σχήματος, διαμέτρου περίπου 140 mm, ύψους περίπου 400 mm και βάρους 2,5 kg, κατασκευασμένο από πλαστικό με ορισμένα μικρά στοιχεία από μέταλλο το οποίο διαθέτει 4 εισόδους καλωδίων και δίσκο σύνδεσης από πλαστικές ύλες στερεωμένο στη βάση του είδους με ειδικές αυλακώσεις και συνδέσμους για τις οπτικές ίνες /καλώδια οπτικών ινών για την προστασία των οποίων είναι σχεδιασμένο, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8536 70 00, ως σύνδεσμος για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών. Το είδος δεν προορίζεται για την σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων καθώς δεν περιλαμβάνει ηλεκτρικές συνδέσεις, συνεπώς η κατάταξή του αποκλείεται από τον κωδικό ΣΟ 8536 90 10, ως σύνδεση ή στοιχείο επαφής για σύρματα και καλώδια.

2. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/925, σωληνοειδές είδος αποκαλούμενο «αθλητική ζώνη» από πλεκτό ύφασμα από 88% πολυέστερ και 12% ελαστάν και περίμετρο 66 cm, αποτελούμενο από 2 ορθογώνια ισομεγέθη τεμάχια υφάσματος, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο και συρραμμένα σε 3 πλευρές, σχεδιασμένο να φοριέται γύρω από τη μέση κατά την διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας και να αποθηκεύει/ μεταφέρει διάφορα μικροαντικείμενα, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 6307 90 10, ως άλλο έτοιμο πλεκτό είδος. Καθώς δεν είναι σχεδιασμένο για να περιέχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, η κατάταξή του αποκλείεται από την κλάση 4202.

3. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/926, είδος με διαστάσεις περίπου 160x54x38 cm και βάρους 1,5 kg, από δύο στρώσεις υφάσματος ενωμένες μεταξύ τους και παραγεμισμένες με κυψελώδη πλαστική ύλη, το οποίο διαθέτει οπίσθιο στήριγμα με δυνατότητα προσαρμογής του ύψους και ιμάντα μεταφοράς και προορίζεται να χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα για την κατασκήνωση ή την παραλία, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 6306 90 00 ως άλλο είδος για την κατασκήνωση. Το είδος προορίζεται να χρησιμοποιείται αυτόνομα και δεν είναι σχεδιασμένο για να στρώνεται σε κρεβάτι ούτε ομοιάζει με στρώμα. Ως εκ τούτου, η κατάταξη του είδους στην κλάση 9404, ως είδος κλινοστρωμνής αποκλείεται.

4. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/927, καλάθι σχήματος ορθογώνιου και διαστάσεων 32x27x20 cm που αποτελείται από πλαίσιο χαλύβδινου σύρματος στο οποίο πλέκονται χάρτινα νήματα στημονιού και υφαδιού που αποτελούνται από 2 χάρτινες ταινίες πλάτους 5,5 mm έκαστη, στριμμένες μεταξύ τους, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 6307 90 98, ως άλλο έτοιμο υφαντουργικό είδος. Οι χάρτινες ταινίες που είναι στριμμένες μεταξύ τους αποτελούν υφαντικά νήματα κι όχι πλεκτικές ύλες, ως εκ τούτου η κατάταξη του είδους στο Κεφάλαιο 46 αποκλείεται.

5. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/928, είδος αποκαλούμενο «κουτί οπτικών ινών χωρίς συνδέσμους», κυλινδρικού σχήματος, διαμέτρου περίπου 140 mm, ύψους περίπου 400 mm και βάρους 2,5 kg, κατασκευασμένο από πλαστικό με ορισμένα μικρά στοιχεία από μέταλλο το οποίο διαθέτει 4 εισόδους καλωδίων και δίσκο σύνδεσης από πλαστικές ύλες, στερεωμένο στη βάση του είδους με ειδικές αυλακώσεις και προορίζεται για την προστασία καλωδίων, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 3926 90 97, ως άλλο τεχνούργημα από πλαστικές ύλες. Το είδος δεν διαθέτει ηλεκτρικούς συνδέσμους ως εκ τούτου δεν μπορεί να καταταχθεί στην κλάση 8536, ως κουτί σύνδεσης.

6. Οι Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες που έχουν εκδοθεί από τις Τελωνειακές Αρχές των κρατών - μελών και δεν είναι σύμφωνες με τους κοινοποιούμενους Κανονισμούς, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 9 του Καν. (ΕΕ) 952/2013.

7. Οι κοινοποιούμενοι Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.» (L148/6-6-2019)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!