Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1028188 ΕΞ 2019 Ανακοίνωση για λήξη μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (δηλ. κυψέλες)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ 
& ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα 
Τηλέφωνο:210-69.87.480 
Fax:210-69.87.506 
E-Mail:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr 
Url:www.aade.gr 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1028188 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους) 

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση για λήξη μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (δηλ. κυψέλες)» 

ΣΧΕΤ.:Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο. 

Με τις Ανακοινώσεις αριθ. 6 και 7, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C 310/03.09. 2018 ), η Επιτροπή ενημερώσε τα κράτη-μέλη ότι ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/367 της Επιτροπής καθώς και ο οριστικός αντισταθμιστικός δασμός που επιβλήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/366 της Επιτροπής στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (δηλ. κυψέλες) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έληξαν στις 04.9.2018 . 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους 

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα του Κεφαλαίου 85 με τα αποστελλόμενα φύλλα , του ιδίου κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) . 

Συνημμένα:σελίδες 7 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!