Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1152248 ΕΞ 2018 ΔΤΔ Γ 1152248 ΕΞ 2018 Απαγορεύσεις & περιορισμοί - Εισαγωγή και θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μη κατευθυντικών οικιακών λαμπτήρων αλογόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184
Πληροφορίες:Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο:2106987443
Fax:2106987459
E-Mail:dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: Ω5ΛΛ46ΜΠ3Ζ-Η10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1152248 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Ως προς τον Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΛΟΓΟΝΟΥ

ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. 104916/05-10-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

β) Η με αριθμ.πρωτ.Δ19Α 5009396 ΕΞ 2011/25-2-2011 ΔΥΟ «Έλεγχοι πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλειας των προϊόντων: Καν 765/2008».

γ) Ο Καν. (ΕΕ) αρ. 244/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες

Σε συνέχεια του ανωτέρω α) σχετικού (συνημμένο), αναφορικά με τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες αλογόνου, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 8539, σας γνωρίζουμε ότι από 01/09/2018, απαγορεύεται η εισαγωγή από τρίτες χώρες και θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία:

- Όλων των μη κατευθυντικών οικιακών λαμπτήρων αλογόνου τάσεως δικτύου (220-240 V, 50-60 HZ)

Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται:

  • Οι λαμπτήρες αλογόνου με κάλυκα R7 και G9 με συνήθη χρήση σε επιτραπέζια φωτιστικά και προβολείς
  • Οι κατευθυντικοί λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσεως, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται συνήθως σε προβολείς.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που ζητείται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων για τα οποία απαγορεύεται η εισαγωγή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Τελωνειακές Αρχές πρέπει να αναστέλλουν την παράδοση αυτών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω 2 σχετικό και να ενημερώνουν άμεσα τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ως αρμόδια Αρχή, με την αποστολή τόσο του Ενημερωτικού Δελτίου, όσο και του Καταλόγου Ελέγχου που αφορούν τα ως άνω προϊόντα.

Η Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές της μεριμνώντας για την αύξηση των ελέγχων στις περιπτώσεις εισαγωγών προϊόντων που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!