Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1131362 ΕΞ 2018 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/49 της Επιτροπής, για την τροποποίηση του Καν.501/2013 , για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που αποστέλλονται μεταξύ άλλων, από την Τυνησία, είτε έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Τυνησίας είτε όχι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ  
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84  
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480 
Fax:210-69.87.506  
E-Mail:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr 
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΑΣΧ46ΜΠ3Ζ-ΣΩΥ 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2018  

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1131362 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητας τους) 

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής 

Θέμα: «Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/49 της Επιτροπής, για την τροποποίηση του Καν.501/2013 , για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που αποστέλλονται μεταξύ άλλων, από την Τυνησία, είτε έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Τυνησίας είτε όχι.» 

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013135 ΕΞ 2013 / 04.04.2013 Δ.Υ.Ο. 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή:

Α. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/49 της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 

(σειρά L 7/12.01.2018) σύμφωνα με τον οποίο η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη - Μέλη ότι:

  • Προστίθεται στις εταιρείες από Τυνησία που απαλλάσσονται από το δασμό αντιντάμπινγκ με προϋποθέσεις , η εταιρεία με πρόσθετο κωδικό C206 
  • Παύει η καταγραφή των εισαγωγών της συγκεκριμένης εταιρείας Look Design System SA (C206) χωρίς αναδρομική είσπραξη δασμών αντιντάμπινγκ. 

Β. το Διορθωτικό στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/49 που αφορά στον τίτλο του κανονισμού 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους 

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 5 του Κεφαλαίου 87 με το ταυτάριθμο αποστελλόμενο φύλλο , του ιδίου κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) . 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!