Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1131822 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/140 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων αντικειμένων χυτοσιδήρου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων αντικειμένων χυτοσιδήρου καταγωγής Ινδίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα 
Τηλέφωνο:210-69.87.480 
Fax:210-69.87.506 
E-Mail:m.lytra@aade.gr 
Url:www.aade.gr 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1131822 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες  
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους) 

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/140 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων αντικειμένων χυτοσιδήρου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων αντικειμένων χυτοσιδήρου καταγωγής Ινδίας.» 

ΣΧΕΤ.:Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο. 

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/140 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2018, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 25 /30.01.2018) και ισχύει από 31.01.2018 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων αντικειμένων χυτοσιδήρου φυλλιδωτού γραφίτη (φαιού χυτοσιδήρου) ή χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (που είναι επίσης γνωστός ως όλκιμος χυτοσίδηρος) και των μερών τους, τα οποία επί του παρόντος υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7325 10 00 (κωδικός TARIC 7325 10 00 31) και ex 7325 99 10 (κωδικός TARIC 7325 99 10 51), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. 

Αντικείμενα αυτού του είδους χρησιμοποιούνται για: 

  • την κάλυψη επιφανειακών ή υπόγειων δικτύων και/ή ανοιγμάτων επιφανειακών ή υπόγειων δικτύων, καθώς επίσης και για 
  • την πρόσβαση σε επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα και/ή την παρατήρηση επιφανειακών ή υπόγειων δικτύων. 

Τα αντικείμενα μπορούν να είναι επεξεργασμένα, επικαλυμμένα, βαμμένα και/ή συνδυασμένα με άλλα υλικά όπως, μεταξύ άλλων, σκυρόδεμα, πλάκες οδοστρώματος ή πλακίδια. 

Από τον ορισμό του υπό εξέταση προϊόντος εξαιρούνται οι ακόλουθοι τύποι προϊόντων: 

  • σχάρες καναλιών και χυτά καλύμματα που υπάγονται στο πρότυπο EN 1433, προς τοποθέτηση ως συστατικά στοιχεία σε κανάλια από πολυμερές, πλαστικό, επιψευδαργυρωμένο χάλυβα, ή σκυρόδεμα, οι οποίες επιτρέπουν στα επιφανειακά ύδατα να εισρέουν στο κανάλι· 
  • φρεάτια απορροής δαπέδου και οροφής, τάπες καθαρισμού και καλύμματα για τάπες καθαρισμού που υπάγονται στο πρότυπο EN 1253· 
  • σιδηροβαθμίδες, κλειδιά ανύψωσης και πυροσβεστικοί κρούνοι. 

Ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται κυμαίνεται από 15,5% έως 38,1% ανάλογα με την εταιρεία και το προσκομιζόμενο τιμολόγιο σύμφωνα με το Παράρτημα. 

Τα ποσά που είχαν δεσμευτεί υπό μορφή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1480 εισπράττονται οριστικά. Τα ποσά που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση και υπερβαίνουν τους οριστικούς συντελεστές των δασμών αντιντάμπινγκ αποδεσμεύονται. 

Η διαδικασία αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές του προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 καταγωγής Ινδίας περατώνεται. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους 

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλο 16 του Κεφαλαίου 73 και να προσθέσουν τα φύλλα 16α και 16β του ιδίου κεφαλαίου με τα ταυτάριθμα αποστελλόμενα φύλλα , των ιδίων κεφαλαίων του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) . 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!