Φορολογική αρθρογραφία

Forin Observer Επωνυμία εταιρειών (ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΟΕ,ΕΕ), Κεφάλαιο -Έντυπα – Βιβλία- Διανομή κερδών - Καταστατικό - Διάρκεια ΕΠΕ

Forin Observer: Επωνυμία εταιρειών (ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΟΕ,ΕΕ), Κεφάλαιο -Έντυπα – Βιβλία- Διανομή κερδών - Καταστατικό - Διάρκεια ΕΠΕ

Νέο άρθρο στη στήλη "Forin.gr Observer" με τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4541/31.5.2018 με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!