Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1006058 ΕΞ 2018 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ ΕΕ- Κολομβίας και Περού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 6987541
Fax:210 6987 506
E-Mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1006058 ΕΞ 2018

Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ ΕΕ- Κολομβίας και Περού »

1) Η αρ.πρωτ. Δ17Γ 5021347 ΕΞ2013/04-06-2013 Δ.Υ.Ο. (Κοινοποίηση της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου).

2) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1187491 ΕΞ 2016/22-12-2016 Δ.Υ.Ο (Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Κολομβίας και Περού των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ ΕΕ - Κολομβίας και Περού)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ, όταν τα προϊόντα τιμολογούνται στο εθνικό νόμισμα των εκτός της Ευρωζώνης κρατών μελών της ΕΕ και της Κορέας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας Εμπορίου ΕΕ - Κολομβίας και Περού.

Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2018, ισχύουν για:

1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,

2) Τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και

3) Τα μικροδέματα.

  • Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΙΜΕΝΑΚΗ

ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (-6.000) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (€1.200) ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ (€ 500)
Βουλγαρία Λεβ Βουλγαρίας 11.700 2.300 1.000
Κροατία Κούνα Κροατίας 45.000 9.000 3.750
Δημοκρατία της Τσεχίας Κορώνα Τσεχίας 163.000 32.500 13.500
Δανία Κορώνα Δανίας 45.600 9.000 3.800
Ουγγαρία Φόριντ Ουγγαρίας 1.900.000 370.000 155.000
Πολωνία Ζλότι Πολωνίας 28.000 5.600 2.400
Ρουμανία Λέι Ρουμανίας 27.500 5.500 2.300
Σουηδία Κορώνα Σουηδίας 64.000 12.800 5.300
Ηνωμένο Βασίλειο Λίρα Στερλίνα 5.700 1.140 470

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!