Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1006055 ΕΞ 2018 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Χιλής για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Χιλή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 6987541
Fax:210 6987 506
E-Mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 681Ξ46ΜΠ3Ζ-Ω91

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1006055 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Χιλής για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Χιλής»

ΣΧΕΤ: 1) Η αριθ. πρωτ. Δ 537/299/11-04-2003 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ ΕΚ και Δημοκρατίας της Χιλής).

2) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1188087 ΕΞ 2016/23-12-2016 ΔΥΟ (Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Χιλής για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Χιλής).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ, όταν τα προϊόντα τιμολογούνται στο εθνικό νόμισμα των εκτός της Ευρωζώνης κρατών μελών της ΕΕ και της Χιλής, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Παραρτήματος ΙΙΙ (πρωτόκολλο καταγωγής) της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Δημοκρατίας της Χιλής.

Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2018, ισχύουν για:

1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,

2) τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και

3) τα μικροδέματα.

  • Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (€ 1.200) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (€ 1.200) ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ (€ 500)
Βουλγαρία Λεβ Βουλγαρίας 11.700 2.300 1.000
Χιλή Πέσο Χιλής 4.517.940 903.588 376.495
Κροατία Κούνα Κροατίας 45.000 9.000 3.750
Δημοκρατία της Τσεχίας Κορώνα Τσεχίας 163.000 32.500 13.500
Δανία/Νησιά Φαρόε Κορώνα Δανίας 45.600 9.000 3.800
Ουγγαρία Φόριντ Ουγγαρίας 1.900.000 370.000 155.000
Πολωνία Ζλότι Πολωνίας 28.000 5.600 2.400
Ρουμανία Λέι Ρουμανίας 27.500 5.500 2.300
Σουηδία Κορώνα Σουηδίας 64.000 12.800 5.300
Ηνωμένο Βασίλειο Λίρα Στερλίνα 5.700 1.140 470
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!