Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1006056 ΕΞ 2018 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ - Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 6987541
Fax:210 6987 506
E-Mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1006056 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ - Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)»

1) Η αρ.πρωτ. Δ17Γ 5028487 ΕΞ 2011/30-06-2011 Δ.Υ.Ο. [Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)]

2) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1187498 ΕΞ 2016/22-12-2016 Δ.Υ.Ο [Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Κορέας των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ - Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)]

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ, όταν τα προϊόντα τιμολογούνται στο εθνικό νόμισμα των εκτός της Ευρωζώνης κρατών μελών της ΕΕ και της Κορέας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. - Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2018, ισχύουν για:

1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,

2) Τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και

3) Τα μικροδέματα.

  • Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (-6.000) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (€1.200) ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ (€ 500)
Βουλγαρία Λεβ Βουλγαρίας 11.700 2.300 1.000
Κροατία Κούνα Κροατίας 45.000 9.000 3.750
Δημοκρατία της Τσεχίας Κορώνα Τσεχίας 163.000 32.500 13.500
Δανία Κορώνα Δανίας 45.600 9.000 3.800
Ουγγαρία Φόριντ  Ουγγαρίας 1.900.000 370.000 155.000
Πολωνία Ζλότι Πολωνίας 28.000 5.600 2.400
Ρουμανία Λέι Ρουμανίας 27.500 5.500 2.300
Σουηδία Κορώνα Σουηδίας 64.000 12.800 5.300
Ηνωμένο Βασίλειο Λίρα Στερλίνα 5.700 1.140 470
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!