Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΛ Β 1129423 ΕΞ 2017 Eνίσχυση φοροελεγκτικού μηχανισμού και αντιμετώπιση φοροδιαφυγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β'
Ταχ. Δ/νση:Κ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84
Τηλέφωνο:2103375203
Fax:2103375354
e-mail:d.elea2@mofadm.gr
url:www.aade.gr

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΛ Β 1129423 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση. 

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 8075/17.8.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0009091 ΕΞ 2017/1735/ 22.08.2017 Σημειώματος σας, με το οποίο μας αποστείλατε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης και σε ό,τι αφορά θέματα της αρμοδιότητάς μας που θίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε. είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στις περιπτώσεις που από το φορολογικό έλεγχο προκύπτουν παραβάσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4174/2013 «Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο», όπως ισχύει, ορίζεται ότι οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Τέλος σημειώνεται ότι η Φορολογική Διοίκηση έχει δυνατότητα ελέγχου σε κάθε φορολογική υπόθεση για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!