ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1154/2017 Έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων, τελών, εισφορών και επιβολής προστίμων - Αντιμετώπιση εκκρεμών προτεραιοποιημένων υποθέσεων ελέγχων έτους 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ', Δ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3375063 
210-3375204
Fax:210-3375354
E-Mail:d.eleg2@mofadm.gr

ΑΔΑ: 65ΔΘ46ΜΠ3Ζ-ΝΞΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017 

Υποσημειώσεις (1)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!