Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το έτος 2018

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1168212 ΕΞ 2018

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το έτος 2018». 

Τελευταία κωδικοποίηση με την απόφαση ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1168212 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ B 1171 - 30.03.2018). 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!