Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το έτος 2018

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το έτος 2018». 

Τελευταία κωδικοποίηση με την απόφαση ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1168212 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ B 1171 - 30.03.2018). 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!