Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ 2019 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων κατά το έτος 2019

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1093062 ΕΞ 2019

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ 2019

ΦΕΚ B 233 - 04.02.2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μακης
05/02/2019 17:33:17

Δηλαδή αν είναι 619 οι ύποπτοι θα βάλουμε και ένα αθώο για να πιάσουμε τον στόχο των 620! Κολλημένοι στο Σοβιέτ ! Συγχαρητήρια