Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Σχέδιο νόμου Κατατέθηκε σχέδιο νόμου στη βουλή με πλήθος φορολογικών διατάξεων

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις." με το οποίο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει πλήθος άλλων φορολογικών διατάξεων.

Παραθέτουμε περιληπτικά τα σημαντικότερα θέματα:

 • με τα άρθρα 1 έως 9 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (εναρμόνιση με οδηγία Ε.Ε. 2016/881, βασική οδηγία 2016/16 και ν.4170/2013). Με τις οδηγίες αυτές και την προβλεπόμενη ανταλλαγή πληροφοριών επιχειρείται να αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Πρόσθετα επιχειρείται με την νέα αυτή οδηγία να αντιμετωπιστεί ο επιθετικός  φορολογικός σχεδιασμός Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Καθορίζονται οι κανόνες υποβολής εκθέσεων ανά χώρα και οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται και κοινοποιούνται μεταξύ των κρατών για ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων.
 • με το άρθρο 10 προβλέπεται η μετάταξη των δρεπτών ανθέων από τον κανονικό στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ από 1/7/2017, τακτοποιείται η εκ παραδρομής εξαίρεση της Δ.Κ. ΕΧ 1206 (σπόροι ηλίανθου) καθώς και η εκ παραδρομής εξαίρεση από το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ τροφών παρασκευασμένων για ζώα που υπάγονται στη Δ.Κ. 2309 άλλων από αυτών που προορίζονται για ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες)
 • με το άρθρο 11 τροποποιείται ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) και διευρύνεται η εφαρμογή του ακατάσχετου, έως 1.250 ευρώ, λογαριασμού και στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος (ηλεκτρονικά πορτοφόλια)
 • με το άρθρο 12 δίνεται ο ορισμός της έννοιας του υποκαταστήματος, για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος ενώ ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις επαγγελματικών εγκαταστάσεων που δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα (προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι, πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις έως 30 ημέρες, επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (Π.Δ 33/1979) που είναι σε ξεχωριστά κτίρια αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, αγροτικές καλλιέργειες), καθώς σε αυτές ασκείται, ενιαία με την έδρα, το σύνολο της δραστηριότητας της επιχείρησης. 
 • με το άρθρο 13 απαλλάσσονται για τα έτη 2017 - 2018 από τον ΕΝΦΙΑ τα ακινήτων εντός του δήμου Λέσβου που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου. 
 • με το άρθρο 14 γίνεται νομοτεχνική προσθήκη στο ν. 4172/2013 προκειμένου η καταβολή του φόρου εισοδήματος να μην εκτείνεται πέραν του φορολογικού έτους υποβολής της δήλωσης ενώ ρυθμίζεται και ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016 (έξι ισόποσες δόσεις με πρώτη την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου 2017 και κάθε μια από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των πέντε επόμενων μηνών)
 • με το άρθρο 15 διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων που φορολογούνται με τον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 0,5% για την αιτία θανάτου απόκτηση περιουσίας και καταλαμβάνει πλέον και τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. καθώς και του Ε.Ο.Χ και φορολογούνται στην Ελλάδα.
 • με το άρθρο 31 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ύψος του παραβόλου των ανασφάλιστων οχημάτων. Συγκεκριμένα το ύψος του παραβόλου (προστίμου) ορίζεται σε:
  • 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κ.κ.
  • 150 ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 κ.κ και άνω
  • 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 κ.κ.
  • 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 κ.κ και άνω
 • με το άρθρο 32 επεκτείνεται για ένα επιπλέον έτος η οικειοθελής παροχή των Ελλήνων εφοπλιστών και για το έτος 2018, παράλληλα με τις ισχύουσες φορολογικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη φορολογία πλοίων στα πλοία με ελληνική και ξένη σημαία

Δείτε αναλυτικά το Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική έκθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!