Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ 1092026 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1081877ΕΞ2017/24.5.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Α. Γιάννακα 
Τηλέφωνο:210 -6987772 
Fax:210-6987506
E-Mail:ipr@otenet.gr 
Url:
www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΡΡ6Η-Υ4Φ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19/6/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1092026 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1081877ΕΞ2017/24.5.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1081877ΕΞ2017/24.5.2017 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων & Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Κέρκυρας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2057/Β/15.6.2017 (ΑΔΑ:7ΘΦ5Η-Σ37) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ