Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1181901 ΕΞ 2017 Γνωστοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1174747/20.11.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' 
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Α. Γιάννακα 
Τηλέφωνο:210 -6987772 
Fax:210-6987506 
E-Mail:ipr@otenet.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 62ΜΣ46ΜΠ3Ζ-ΣΩ4

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 6/12/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1181901ΕΞ2017

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Γνωστοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1174747/20.11.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1174747ΕΞ2017/ 20.11.2017 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Μετεγκατάσταση Καταστήματος Αφορολογήτων & Αδασμολογήτων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4225/B/2017 (ΑΔΑ:ΩΠ5Β46ΜΠ3Ζ-40Δ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!