Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α. 
ΤΜΗΜΑ Α’ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10  
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα 
Πληροφορίες:Κ.Κοράκης 
Τηλέφωνο:2106987421
Fax:2106987424 
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr 
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 72Α9Η-3Θ6

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 17/02/2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017 

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής  

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ : α' Οι με αρ.ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ2016/31 -05-2016 και ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ2016/01 -062016 ΕΔΥΟ 

β' Η με αρ. ΔΕΦΚΦ 1000496 ΕΞ2017/03-01 2017 Ε.Δ. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω α' σχετικών ΕΔΥΟ με τις οποίες σας κοινοποιήθηκαν οι αλλαγές στους συντελεστές ΕΦΚ του φυσικού αερίου, καθώς και της β' σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε η με αρ. ΔΕΦΚΦΑ 1186607 ΕΞ 2016/20-12-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα “Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»”, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τους νέους πρόσθετους εθνικούς κωδικούς φορολογίας για το φυσικό αέριο, των παρακάτω περιπτώσεων, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο υποσύστημα TARIC του Icisnet: 

Α/Α ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΚ
1 1938 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για οικιακή χρήση (περίπτωση ιζ’, παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001)" 0,30€/Gjoule
2 1939 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για λοιπούς καταναλωτές (περίπτωση ιζ’, παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001)" 1,50€/Gjoule
3 1940 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη’, παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 3.600.000 Gjoule (>1.000.000Mwh) " 0,30€/Gjoule
4 1941 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη’, παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 Gjoule (από 500.001 έως 1.000.000Mwh)" 0,35€/Gjoule
5 1942 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη’, παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από από 360.001 έως 1.800.000 Gjoule (από 100.001 έως 500.000Mwh)" 0,40€/Gjoule
6 1943 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη’, παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360.000 Gjoule (από 10.000 έως 100.000Mwh) 0,45€/Gjoule
7 1944 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη’, παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση μικρότερη από 36.000 Gjoule (<10.000 Mwh) " 1,50€/Gjoule

Οι ως άνω πρόσθετοι εθνικοί κωδικοί φορολογίας θα συμπληρώνονται κατά την υποβολή της συγκεντρωτικής Δήλωσης ΕΦΚ και εφαρμόζονται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2017.

Για τις ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν προς κατανάλωση έως 31/12/2016, εφαρμόζονται οι εθνικοί κωδικοί φορολογίας «1921 : φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης» και «1923 : φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις». 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!