Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α. 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ Β’ Γ'Δ' 
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Τ.Κ.:101 84 - Αθήνα 
Πληροφορίες:Ε. Βενιζέλου, 
Χρ. Νταμπακάκη Αικ.Μελανίτου, 
Ε. Μιχαηλίδου 
Τηλέφωνο:210 6987422, 210 6987429, 
210 698407, 210 6987401 
FAX:210 6987408 
e-mail:finexcis@otenet.gr 

ΑΔΑ: 7ΧΣ9Η-0ΝΦ 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 

Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ 2016 

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ. 

Θέμα :Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

Σχετ.: α) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ 2016/31-5-2016 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 7Λ1ΣΗ-ΛΑΧ) 
β) Η αρ. ΠΟΛ.1063/30-5-2016 Ε.Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 7Χ2ΧΗ-ΑΝΞ) 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 52, 58, 60, 61, 66 και 67 του νόμου 4389/2016, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 94/Α'. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!