Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1184/2017 Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα

Θέμα: "Καθορισμός αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των διαδικασιών υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ) σχετικά με Ομίλους ΠΕ, υποβολής Γνωστοποιήσεων, διενέργειας διαβουλεύσεων και κάθε άλλου συναφούς θέματος σχετικά με την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών των ΕαΧ" [1]

Τελευταία κωδικοποίηση με την απόφαση Α. 1341/2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!