Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ.1063/2016 Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 52 σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΛΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
& Ε.Φ.Κ 
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ 
& Φ.Π.Α 
ΤΜΗΜΑ Δ': ΦΠΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:
Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:X. Γεώργα  
Τηλέφωνο:210 69.87.409  
Fax:210 69.87.408  
E-mail: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr 

ΑΔΑ: 7Χ2ΧΗ-ΑΝΞ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΑΔΙΚΤΥΟ 

Α.Δ.Α : 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 30 Μαϊου 2016 

Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1063 

ΠΡΟΣ : 1. Τελωνεία Α' & Β'Τ άξεως 
2. Τελωνειακές Περιφέρειες 
3. ΕΛ.Υ.Τ Αττικής & Θεσσαλονίκης 

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 52 σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις του άρθρου 52 του ψηφισθέντος από τη Βουλή των Ελλήνων σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποείται το άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ Ν.2859/2000 περί συντελεστών του φόρου. 

Ειδικότερα, με τις δατάξεις του ως άνω άρθρου επέρχονται από 01.06.2016 οι ακόλουθες αλλαγές : 

  • ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται από 23% σε 24%. 
  • καταργείται η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Σύρο,Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο (για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο και Σκιάθο, η κατάργηση ισχύει ήδη από 01.10.2015). 

Επιπροσθέτως, βάσει των νέων διατάξεων : 

  • ο μειωμένος κατά 30% συντελεστής ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται από 16% σε 17% για όσα νησιά ισχύει το ευνοϊκό καθεστώς μέχρι 31.12.2016. 
  • ο διαμορφούμενος συντελεστής ΦΠΑ για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα αναπροσαρμόζεται από 18,70% σε 19,35% στην τιμή λιανικής πώλησης

Επισημαίνεται ότι με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου δεν επέρχεται καμία αλλαγή στους δύο μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 13% και 6% οι οποίοι εφαρμόζονται για τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του Κώδικα ΦΠΑ. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ χρησιμοποιούνται οι διατάξεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων σε κωδικούς ονοματολογίας (καν. αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει για το έτος 2016 με τον καν. αριθ. 1754/2015, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε L 285/30.10.2015) με σκοπό να οριοθετείται επακριβώς η οικεία κατηγορία αγαθού που υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. 

Η Δ/ νση Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες ώστε οι ανωτέρω αλλαγές των συντελεστών ΦΠΑ να ενσωματωθούν στο υποσύστημα Διαχείρισης Δασμολογίου TARIC του μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων ICISnet με ημερομηνία έναρξης την 01.06.2016. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!