Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΤΟΚ Β 1001722 ΕΞ 2017 Ενδιάμεση Συμφωνία ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ&Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ  
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84, Αθήνα 
Πληροφορίες:Βασιλική Παπακωνσταντίνου 
Τηλέφωνο:210-6987486 
Fax:210-6987506 
E-Mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr 

ΑΔΑ: ΩΡΔΕΗ-4ΓΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1001722 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ:Ως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ: Ενδιάμεση Συμφωνία ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν)  

ΣΧΕΤ.: Το αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1162835 ΕΞ 2016/10-11-2016 έγγραφο [Κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν)]  

Α. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας με το οποίο σας κοινοποιήσαμε την Ενδιάμεση Συμφωνία ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν), και σύμφωνα με νέα ενημέρωση που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς το Καμερούν, δημοσιεύθηκε και η αγγλική έκδοση του πρωτοκόλλου καταγωγής, που δημοσίευσε η Δημοκρατία του Καμερούν στις 3 Αυγούστου 2016, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.  

Επισημαίνουμε εκ νέου ότι το πρωτόκολλο καταγωγής της κοινοποιούμενης Συμφωνίας βρίσκεται σε διαπραγμάτευση και θα σας ενημερώσουμε όταν θα έχουμε την σχετική πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Β. Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!