ΚΦΔ

ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 .

Αριθμ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 

ΦΕΚ B 4270 - 30.12.2016

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!