Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1088/17-4-2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1132/25-6-2015

Αριθμ. ΠΟΛ 1088  ΦΕΚ Β 763/30-4-2015 

1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!