Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1041/5-4-2016 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1096/2016

Αριθ. ΠΟΛ.: 1041

ΦΕΚ Β 926/5-4-2016

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!