Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. Β1/21712/2412/3-5-2012 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 3887/2010 - Ειδικές ρυθμίσεις για περιπτώσεις κληρονομίας, γονικής παροχής και δωρεάς εν ζωή φορτηγού δημοσίας Χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
TAX. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε 
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Γκουρβέλου -X. Πασχάλη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ :210 650 -8484, -8005, -8512, -8464
FAX :210 6508491

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Παπάγου, 3 Μάίου 2012

Αριθ.Πρωτ. Β1/21712/2412

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 3887/2010 - Ειδικές ρυθμίσεις για περιπτώσεις κληρονομίας, γονικής παροχής και δωρεάς εν ζωή φορτηγού δημοσίας Χρήσης

ΣΧΕΤ. : Η υπ' αριθμ. Β1/ 8535/ 980/16-3-2012 εγκύκλιος (ΑΔΑ : Β44Δ1-ΦΟΩ)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. Β1/8535/980/16-3-2012 εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α’ 229), «Ανήλικα πρόσωπα τα οποία αποκτούν δικαίωμα επί της άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου ή φορτηγού δημόσιας χρήσης, ολόκληρου ή ιδανικών μεριδίων, λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή ή λόγω κληρονομιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 4278/1962 (ΦΕΚ Α 191) και του άρθρου 1 του ν.δ. 1061/1971 (ΦΕΚ Α’270) διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την ενηλικίωσή τους. Μετά την ημερομηνία ενηλικίωσης και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ . 346/2001, όπως κάθε φορά ισχύουν».

2. Μετά την ισχύ του ν. 3887/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), οι νέοι μεταφορείς υποχρεούνται, πέραν της άδειας οδικού μεταφορέα, να αποκτήσουν και την Άδεια Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ). Προκειμένου να εφαρμοστούν οι ανωτέρω ευεργετικές διατάξεις του ν.3185/2003 και επειδή η έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της ΑΟΜ, τα ανήλικα πρόσωπα του άρθρου 10 ν.3185/2003 απαλλάσσονται της υποχρέωσης έκδοσης ΑΟΜ μέχρι την ενηλικίωση τους. Η έκδοση της οριστικής άδειας κυκλοφορίας γίνεται μετά την έκδοση της άδειας οδικού μεταφορέα και της ΑΟΜ.

3. Όπως διευκρινίστηκε με την Β1/ 8535/ 980/16-3-2012 εγκύκλιο, μετά την ισχύ του ν. 3887/2010 δεν είναι δυνατή η ίδρυση νέων ΙΜΕ- ΕΠΕ ούτε η ένταξη σε ήδη λειτουργούσα ΙΜΕ-ΕΠΕ φορτηγών ΔΧ που ανήκουν σε μεταφορείς οι οποίοι εισέρχονται στο επάγγελμα μετά την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010. Προκειμένου για ΦΔΧ τα οποία είναι ήδη ενταγμένα σε ΙΜΕ-ΕΠΕ, σε περίπτωση κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς προς τα πρόσωπα του άρθρου 4 παράγραφος 1 α' του Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α' 233), όταν τα πρόσωπα αυτά είναι νέοι μεταφορείς, δεν απαιτείται η έξοδός του ΦΔΧ από την ΙΜΕ-ΕΠΕ.

Ακριβές αντίγραφο
Α. Χαραλαμποπούλου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!