Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ποια είναι η διαδικασία αποδέσμευσης αυτοκινήτου γονέων με τρία παιδιά;

Ποια είναι η διαδικασία αποδέσμευσης αυτοκινήτου γονέων με τρία παιδιά;

  • 1 Απάντηση

Το αυτοκίνητο των γονέων με τρία παιδιά πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή τους χρήση και απαγορεύεται πριν περάσουν τρία (3) χρόνια η μεταβίβαση ή η παραχώρηση χωρίς την άδεια της τελωνειακής αρχής και προτού καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την παραλαβή του αυτοκινήτου, καταβάλλεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί.
Αν η μεταβίβαση ή η παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει χωρίς την άδεια της τελωνειακής αρχής, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και πρόσθετο τέλος ίσο με το ένα τέταρτο (1/4) του ακέραιου συντελεστή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο αυτοκίνητο.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση