Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογία τεκμηρίων

Καλησπέρα. Θέλω να μεταβιβάσω στην κόρη μου που είναι φοιτήτρια ένα διαμέρισμα 95 τ.μ . Δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία ούτε εισοδήματα. Πόσο φόρο περίπου θα πρέπει να πληρώνει?

  • 1 Απάντηση

Εφόσον η κόρη σας χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο διαμέρισμα, ως κύρια κατοικία, θα επιβαρύνεται με ένα τεκμήριο διαβίωσης για το συγκεκριμένο ακίνητο. 

Το τεκμήριο αυτό υπολογίζεται στο ποσό των 4.175 € (40€/τ.μ. για τα πρώτα 80 τ.μ. και 65 €/τ.μ. για τα επόμενα 15 τ.μ.), εάν πρόκειται για ακίνητο σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2.799 ευρώ/τ.μ.

Στο ποσό αυτό θα προστεθεί και η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη ποσού 3.000 ευρώ και επομένως, το τεκμαρτό εισόδημα της κόρης σας θα ανέλθει στο ποσό των 7.175 €, εφόσον δεν έχει στην κατοχή της άλλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. αυτοκίνητο).

Περαιτέρω, ωστόσο, προβλέπεται στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ότι όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιάμιση χιλιάδων (9.500) ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα εισοδήματος από μισθωτή εργασία και ο φορολογούμενος δικαιούται της μείωσης του φόρου του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (αφορολόγητο όριο).

Επομένως, στην περίπτωση αυτή και βάσει όσων αναφέρετε στο ερώτημά σας, δεν θα προκύπτει φόρος εισοδήματος καθώς το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει για την κόρη σας εμπίπτει στο αφορολόγητο όριο. 


Σε κάθε περίπτωση, δεν παραλείπουμε να αναφέρουμε ότι επειδή οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας συχνά μεταβάλλονται είναι σκόπιμο να είστε σε επικοινωνία με κάποιον επαγγελματία προκειμένου να ενημερώνεστε για τις υποχρέωσεις σας στο πλαίσιο της φορολογίας εισοδήματος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση