Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Έκδοση ΤΠΥ στης 31/12/2022 προς φορέα Δημοσίου και εισπρα΄ξη του τον Ιαν. 2023

Υπάρχει το παρακάτω γεγονός:
-Έκδοση ΤΠΥ στης 31/12/2022 προς φορέα Δημοσίου και είσπραξη του τον Ιαν. 2023. Η αμοιβή και αντίστοιχα η παρακράτηση φόρου δεν περιελήφθει στη βεβαίωση αποδοχών από επιχ. Δραστηριότητα του φορέα για το έτος 2022. Επομένως, με σκοπό το ποσό του ΤΠΥ να μη φορολογηθεί το έτος 2022 αλλά το 2023 όταν θα αναρτήσει και ο φορέας τη βεβαίωση, ποία ενέργεια θα πρέπει να γίνει στο Ε3; Εικάζω ότι θα πρέπει να μπει στον πίνακα Ε "Προσωρινές Διαφορές Μεταξύ Φορολογικής - Λογιστικής Βάσης" και συγκεκριμένα στο κωδ. 706 ως "Έσοδα από παροχή υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα είσπραξης που διαρκεί πέραν του φορολογικού έτους" ισχύει αυτό;

Ευχαριστώ

  • 2 Απαντήσεις

Μετά από επικοινωνία με συνάδελφο με ενημέρωσε ότι δηλώνεται κανονικά το ΤΠΥ, φορολογείτε στο έτος που κόπηκε και η παρακράτηση φόρου θα συμψηφιστεί με τη ΦΕ του επόμενου έτους.

Ορθή είναι η ανωτέρω απάντηση. Σημειώνουμε ότι και στην ΠΟΛ.1120/2014 σχετικά με την παρακράτηση του φόρου από φορείς του Δημοσίου αναφέρεται χαρακτηριστικά "Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω παρακράτηση διενεργείται κατά το χρόνο καταβολής ή έκδοσης της σχετικής εντολής πληρωμής, ανεξάρτητα αν εξοφλείται ολόκληρη η αξία του τιμολογίου ή μέρος αυτής, και ως εκ τούτου όταν γίνεται τμηματική καταβολή του τιμολογίου, παρακράτηση διενεργείται στο καταβαλλόμενο κάθε φορά ποσό."

Προσθέστε τη δική σας απάντηση