Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Πώληση οικοπέδου από ΑΕ

Καλημέρα σας,

ΑΕ πουλάει οικόπεδο (τμήμα) σε τιμή ανώτερη από αυτή που το απέκτησε.
Το κέρδος (δηλαδή η διαφορά μεταξύ τιμήματος απόκτησης και τιμήματος πώλησης) θα φορολογηθεί με τον ισχύον φορολογικό συντελεστή 22%?

Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

Σωστά. Ειδικότερα, σύμφωνα  με την παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ίδιου νόμου θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ως εκ τούτου, στα έσοδα της ΑΕ εντάσσεται και το τίμημα της πώλησης του οικοπέδου. Η αξία αυτή μειώνεται με την αξία κτήσης του οικοπέδου.

Η διαφορά που προκύπτει εντάσσεται στα αποτελέσματα της επιχείρησης και εάν αυτά είναι κέρδη θα φορολογηθούν με τον ισχύοντα συντελεστή, εν προκειμένω 22%. 

Διευκρινιστικά σημειώνουμε ακόμα ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι εδαφικές εκτάσεις δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση