Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής

Καλησπέρα σας,


Η ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής συγκεκριμένα στο άρθρο 9 αναφέρει τα κάτωθι:''ΑΡΘΡΟ 9  (ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
Mερίσματα και τόκοι πληρωνόμενοι υπό ελληνικής εταιρείας, θα απαλλάσσωνται του φόρου των Hνωμένων Πολιτειών, εκτός αν ο δικαιούχος είναι πολίτης, κάτοικος ή εταιρεία των Hνωμένων Πολιτειών.
ΔΗΛΑΔΗ : Tό μέρισμα καί οι τόκοι που καταβάλλει Ελληνική εταιρεία φορολογείται στήν Ελλάδα . Ομως θα φορολογείται καί στίς ΗΠΑ όταν ο δικαιούχος είναι πολίτης τών ΗΠΑ, ή κάτοικος τών ΗΠΑ ή εταιρεία τών ΗΠΑ. Ακολουθεί συμψηφισμός γιά τήν αποφυγή τής διπλής φορολογίας.''   Δεν αναφέρει πουθενά σε κάποιο σημείο το ακριβώς αντίστροφο. Δηλαδή αν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος που συμετέχει σε Αμερικανική εταιρεία, το μέρισμα που καταβάλει η Αμερικανική εταιρεία φορολογείται στην Αμερική και εφόσον ο συγκεκριμένος είναι κάτοικος Ελλάδος θα ακολουθήσει συμψηφισμός για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Μήπως δεν το κάνει γιατί εννοείται ???? 

Παράδειγμα : Ειναι μια εταιρεία στη Νέα Υορκη στην οποία συμετέχει ένας Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και ένας Φορολογικός κάτοικος Αμερικής. Η εταιρεια δραστηριοποιείται στην Αμερική βγάζει κέρδη φορολογείται για αυτα στην Αμερική και δίνει μέρισμα στους μετόχους στο οπόιο φορολογείται και για αυτό. Το μέρισμα ο κάτοικος Ελλάδας το φέρνει στην Ελλάδα το δηλώνει στην Φορολογική του δήλωση και συμψηφίζεται ο φόρος που είχε πληρώσει στην Αμερική.

θα ήθελα να ενημερωθώ αν το σκεπτικό μου είναι σωστό και αν αναφέρεται σε κάποιο σημείο στην ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

Με εκτίμηση και σεβασμό.

  • 1 Απάντηση

Πραγματικά στη ΣΑΔΦ Ελλάδος - ΗΠΑ (ν.2548/1953) δεν υπάρχει η αντίθετη πρόβλεψη αυτής του άρθρου 9 και εξ αυτού συνεπάγεται ότι τα μερίσματα που δικαιούται ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδος θα φορολογηθούν με τον οριζόμενο συντελεστή στις ΗΠΑ.
Τα μερίσματα αυτά τα δηλώνει στη φορολογική του δήλωση ο  Έλληνας και μπορεί να συμψηφίσει το φόρο μερισμάτων Αμερικής αλλά μέχρι του σημείου του προβλεπόμενου ελληνικού φορολογικού συντελεστή για τη φορολογία μερισμάτων (5%). Τυχόν ανώτερο ποσό που πλήρωσε στις ΗΠΑ δεν εκπίπτει από το φόρο Ελλάδος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση