Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ασφάλιση ΙΚΑ - Αμοιβή διαχειριστή μονοπρόσωπης ΙΚΕ

Η αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ θεωρείται εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. δ΄του Ν 4172/2013 . Έχει ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών. Πρέπει να ασφαλιστεί και στο ΙΚΑ? Αν ναι, τι ποσοστό και πακέτο κάλυψης θα χρησιμοποιήσω;

  • 8 Απαντήσεις

Η ασφάλιση διαχειριστή ΙΚΕ υπάγεται στο άρθρο 39 (δηλαδή πληρώνει με ειδοποιητήριο) 
Από κρατήσεις υπολογίζεται χαρτόσημος 1,2% επί της εισφοράς

2.    Μέλος/Εταίρος και διαχειριστής με αμοιβή διαχείρισηςΜέλη/εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία και λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό της συγκεκριμένης αμοιβής διαχείρισης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης.Οι ασφαλιστικές εισφορές για το ποσό της αμοιβής διαχείρισης υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. καθώς οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας αλλά εκ της εταιρικής τους ιδιότητας.Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά δεν δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ) της Επιθεώρησης Εργασίας. Ο Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0832» με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ Ν.1759/1988» Κωδικός Ειδικότητας «000858» με λεκτική περιγραφή: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «1106» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων: ΑΣΦ.20,88 ΕΡΓ.12,22%

Συνάδελφε Vector αυτό που αναφέρεις αφορά διαχειριστές πλην ικε οι οποίοι δεν καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 αλλά με το άρθρο 39.

Παρακαλώ από ποια διάταξη προκύπτει ότι αφορά διαχειριστές πλή ΙΚΕ? Ευχαριστώ.

Παρακαλώ από ποια διάταξη προκύπτει ότι αφορά διαχειριστές πλή ΙΚΕ? Ευχαριστώ.

ΕΦΚΑ Δ.15/Δ/619/15/13-04-2018
Παραγραφος 5 Αμοιβες Διαχειριστων Μονοπροσωπης ΙΚΕ

ΕΦΚΑ Δ.15/Δ/619/15/13-04-2018
Παραγραφος 5 Αμοιβες Διαχειριστων Μονοπροσωπης ΙΚΕ

ευχαριστώ συνάδελφε.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση