Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

παρακρατούμενοι φόροι

Καλησπέρα σας,

εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης(θυγατρική συστημικής τράπεζας). χρεώνει τόκους και κεφάλαιο σε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία έχει μισθώσει  εξοπλισμό, στα πλαίσια του μισθώματος. Οι εταιρείες αυτές βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΤΤΕ και θεωρούνται χρηματοδοτικές εταιρείες. Το ερώτημα είναι αν συγκεκριμένοι τόκοι κεφαλαίου αλλά και οι τόκοι υπερημερίας απαλλάσονται από την παρακράτηση φόρου ή όχι. Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για τους τόκους που χρέωνουν οι εταιρείες factoring για την προεξόφληση των τιμολογίων, αλλά και των τόκων υπερημερίας. Επισημαίνω ότι και οι εταιρείες factoring/θυγατρικές τραπεζών θεωρούνται χρηματοδοτικές εταιρείες και λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΤΤΕ. 

Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση