Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εισοδήματα από ενοίκια, τόκους καταθέσεων και μερίσματα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη αγορών με κάρτα;

Θα ήθελα να με πληροφορήσετε αν στα εισοδήματα για τα οποία απαιτούνται υποχρεωτικές συναλλαγές με κάρτα για την κάλυψη του 30%, λαμβάνονται υπόψην και τα εισοδήματα από ενοίκια, τόκους καταθέσεων και μερίσματα, τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

Είχα διαβάσει σε διάφορες ιστοσελίδες πως θα συμμετέχουν και τα ενοίκια στα εισοδήματα που θα πρέπει να καλυφτεί το 30% με κάρτα, πράγμα που μας δημιουργεί πρόβλημα καθώς δεν είναι εύκολο να κάνουμε τόσες αγορές με κάρτα λόγω άλλων παραγόντων.

Αν και έψαξα δεν μπορώ να βγάλω κάποια άκρη, οπότε ρωτάω εδώ.

Ευχαριστώ προκαταβολικά.

  • 1 Απάντηση

H Απόφαση Αριθμ. Α.1163/2020 του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3119/Β/28-7-2020) προβλέπει ότι: «[...] το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών.[...]»

Σημειώνεται ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες φορολογουμένων (όπως οι άνω των 70 ετών) που απαλλάσσονται (βλ. Άρθρο 3 της ίδιας Απόφασης).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση