Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δωρεάν παραχώρηση απο κόρες στην μητέρα

Καλησπέρα σας,
κόρες εχοντας ποσοστό 37,5% η καθεμία και η μητέρα 25% , παραχωρούν το ποσοστό τους στην μητέρα τους. Στό ε1 η μητέρα βάζει την δωρεάν παραχώρηση ή μόνο το 25% το ποσοστό της. Διότι εδώ τα ΑΦΜ είναι δύο και δεν τα πέρνει.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

aretipl 2021-07-20 11:16:00

Καλημέρα σας, Το ερώτημα μου δεν έχει να κάνει με τις κόρες αλλά με την μητέρα πίνακα 5 κωδικός 808. Παίρνει μόνο ένα ΑΦΜ. Τι κάνουμε τότε;;;

  • 3 Απαντήσεις

Καταρχάς ο αντίστοιχος πίνακας στο Ε1, με τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, συμπληρώνεται αυτόματα από το Ε2.

Η μητέρα στο δικό της Ε2 δεν συμπληρώνει τίποτα, διότι η ίδια δεν λαμβάνει εισόδημα από το ακίνητο (το Ε2 και συνεπώς ο αντίστοιχος πίνακας στο Ε1, που συμπληρώνεται αυτόματα, είναι έντυπο καταχώρισης εισοδημάτων από εκμετάλλευση ακινήτων). Η καθεμία κόρη, όμως, στο δικό της Ε2, εγγράφει το ακίνητο, με ποστό 37,5% και το δηλώνει ως δωρεάν παραχωρημένο στο ΑΦΜ τής μητέρας. Στο πεδίο τού πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος, η κάθε κόρη συμπληρώνει το 37,5% τού 3% τής αντικειμενικής αξίας τού ακινήτου. Και αυτό διότι ο Νόμος καταλογίζει στην δωρεάν παραχώρηση τεκμαρτό εισόδημα στον παραχωρούντα ίσο με το 3% τής αντικειμενικής αξίας τού ακινήτου, πολλαπλασιαζόμενο βεβαίως με το ποσοστό πλήρους κυριότητας που φέρει. Προφανώς, εφόσον η μητέρα δεν πληρώνει ενοίκιο στις κόρες, αυτό το τεκμαρτό εισόδημα που αυτές οφείλουν να δηλώσουν, η ίδια δεν το δηλώνει ως ενοίκιο που έχει καταβληθεί. Το τεκμαρτό εισόδημα δηλαδή αφορά και δηλώνεται μόνο από τον παραχωρούντα, ενώ για τον παραχωρησιούχο δεν υπάρχει.

Εκτός βεβαίως αν η συγκεκριμένη δωρεάν παραχώρηση ανήκει στις εξαιρέσεις τού Νόμου, στις οποίες ο παραχωρών δεν βαρύνεται υποχρεωτικά με τεκμαρτό εισόδημα. Είναι πολύ συγκεκριμένες και σαφείς αυτές οι περιπτώσεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, η κάθε κόρη κάνει μεν την εγγραφή τού ακινήτου στο Ε2, με όλα τα στοιχεία, για να είναι σύννομη η δωρεάν παραχήρηση, αλλά αφήνει κενό το πεδίο τού παργματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος.

Εκτός αν το ερώτημά σας έχει να κάνει με τον πίνακα στο Ε1 όπου δηλώνουμε τις κατοικίες, οπότε εκεί αλλάζει, σε ό,τι αφορά την δήλωση της μητέρας.

aretipl 2021-07-20 11:34:43

Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Αλλά το ερώτημά μου έχει να κάνει με την μητέρα στον πίνακα 5 κωδικό 808 παίρνει μόνο ένα ΑΦΜ. Εντάξει στο ποσοστό βάζω 100% άλλα ΑΦΜ;;;Αφού της το παραχωρούν και οι δύο.

Thanos87 2021-07-21 01:39:23

Απ' ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, το σπίτι όπου διαμένει η μητέρα, ανήκει κατά 25% στην ίδια και κατά 37,5% σε καθεμία από τις δύο κόρες. Οι δύο κόρες παραχωρούν δωρεάν το ποσοστό τους στη μητέρα. Σε αυτή την περίπτωση, στον Πίνακα 5 τού Ε1, η μητέρα πρέπει να κάνει τρεις ξεχωριστές εγγραφές, με ακριβώς τα ίδια στοιχεία ακινήτου και στις τρεις. Στην πρώτη εγγραφή θα βάλει το δικό της ποσοστό πλήρους κυριότητας (25%). Στην δεύτερη εγγραφή θα επιλέξει το πεδίο τής δωρεάν παραχώρησης και θα βάλει το ΑΦΜ της μιας κόρης με ποσοστό 37,5% και στην τρίτη εγγραφή θα κάνει πάλι το ίδιο, βάζοντας το ΑΦΜ τής άλλης κόρης. Και τις τρεις εγγραφές θα τις ορίσει ως "κύρια κατοικία". Κατά την μεταφορά στη Δήλωση, το σύστημα θα ζητήσει να ορίσει ποια από τις τρεις δηλούμενες κύριες κατοικίες είναι η τελευταία. Επιλέγει τυχαία οποιαδήποτε. Να επιλέξει με προσοχή, όμως, τους μήνες χρήσης σε κάθε εγγραφή. Αν η μητέρα απέκτησε μέσα στο 2020 το ποσοστό της (25%), θα βάλει τους αντίστοιχους μήνες από την απόκτηση του ποσοστού αυτού και μετά, στην πρώτη εγγραφή. Αντιστοίχως, αν και οι κόρες απέκτησαν τα δικά τους ποσοστά ταυτόχρονα με την μητέρα και συμφωνούν, βεβαίως και οι δύο, να θεωρηθεί η δωρεάν παραχώρηση προς τη μητέρα ότι αχρίζει ταυτόχρονα από την πρώτη ημέρα απόκτησης του ποσοστού έκαστης, τότε και στις δύο εγγραφές για την δωρεάν παραχώρηση, θα μπουν οι ίδιοι μήνες χρήσης.

aretipl 2021-07-24 10:27:36

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανα τις εγγραφές όμως μετά που μου ζητούσε μόνο μία μπερδεύτηκα.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του ΚΦΕ η δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας σε ανιόντες (γονείς, παππούδες)  ή κατιόντες (παιδιά ή εγγόνια)  μέχρι 200 τ. μ. δεν έχει τεκμαρτό εισόδημα.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του ΚΦΕ η δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας σε ανιόντες (γονείς, παππούδες)  ή κατιόντες (παιδιά ή εγγόνια)  μέχρι 200 τ. μ. δεν έχει τεκμαρτό εισόδημα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση