Μείωση ενοικίου σε Νεοιδρυόμενη Επιχείρηση.

Ενεργή επιχείρηση που έκανε έναρξη στις  22/07/2020 με κύριο ΚΑΔ τον 61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.  Δεν ανήκει στις πληττόμενες ή κλειστές επιχειρήσεις για τον συγκεκριμμένο ΚΑΔ έχει όμως 4 δευτερεύουσες δραστηριότητες οι ΚΑΔ των οποίων ανήκουν στις κλειστές επιχειρήσεις για την πείοδο Νοέμβριου 2020-Απριλίου 2021. Δεδομένου οτι η επαγγελματική της στέγη μισθώνεται το σύστημα την εμφανίζει ως μη δικαιούχο των ωφελειών των μέτρων στήριξης με την για την μείωση του ενοικίου. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να λάβει ωφέλεια απο την έκτωση του ενοικίου δεδομένου οτι η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή τους παραπάνω μήνες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

  • 1 Απάντηση

Τι εννοείται ότι η επαγγελματική της στέγη μισθώνεται? ο μισθωτής την μισθώνει σε κάποιον άλλον, ειναι δηλ υπεκμισθωτής? 

Όπως και να χει θα πρέπει ένας απ τους δευτερεύοντες ΚΑΔ να έχει την μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα (απ τον κύριο) για να μπορέσουμε να αιτηθούμε το οτιδήποτε. 
Και επειδή η έναρξη ειναι 20/7/2020 θα πρέπει να φτιαχτεί το Ε3 για το 2020 και ο κυκλος εργασιών, κάποιου απ του ΚΑΔ που είναι στις ευεργετικές διατάξεις, να είναι και εκείνος με τα μεγαλύτερα έσοδα. 
Μετά λογικά θα μπορέσετε να κάνετε το ανάλογο αίτημα στην οικεία ΔΟΥ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση