Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εξωκεφαλαιακές Εισφορές ΙΚΕ με αύξηση κεφαλαίου

Αξιότιμη Κυρία/Κύριε καλό μεσημέρι,Σε συνέχεια της εκτεταμένης αναζήτησής στο διαδίκτυο πληροφοριών σχετικά με τις Εξωκεφαλαιακές Εισφορές εταίρων ΙΚΕ, ανέγωσα διάφορα άρθρα και τις δύο γνωμοδοτήσεις του ΣΛΟΤ. Αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ απόλυτα με την ενδεχόμενη υπέρογκη και χωρίς αντίκρισμα άυξηση του Κεφαλαίου, όπως και την αποτίμηση της αξίας της εισφοράς. Αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα ένας πελάτης μου με ΙΚΕ, είναι ότι ένα VC από το εξωτερικό, θέλει να επενδύσει 100.000,00€ για να πάρει το 15% του Κεφαλαίου της τη στιγμή που ιδρύθηκε με 100€. Η ΙΚΕ έχει αντικείμενο το SaaS (Software-as-a-Service) και έχει κάνει ένα κώδικα προγραμματισμού για ιστοσελίδες.Σκέφτομαι να το αντιμετωπίσω με Εξωκεφαλαιακές Εισφορές παρόλο την άγνωστη ακόμα Λογιστική και Φορολογική τους αντιμετώπιση. Επανέρχομαι με συγκεκριμένα ερωτήματα - σκέψεις μήπως μπορέσετε να με βοηθήσετε.

  • Για να μείνουν οι αναλογίες του κεφαλαίου ίδιες και να πάρει το VC το 15%, θα πρέπει το Κεφάλαιο της εταιρείας να γίνει 666.666,66€? Αν ναι, με εξωκεφαλαιακές ΜΟΝΟ εισφορές? Το 100€ Κεφάλαιο, σε τι μετατρέπεται για να συμφωνήσει με το 15% της VC?
  • Λογιστικά, πως θα γίνει αυτή η ιδιότυπη αποτύπωση στους Λογαριασμούς της επιχείρησης βάσει της παραπάνω πραγματικής περίπτωσης? Στον Ισολογισμό και στις εγγραφές, πως θα αποτυπωθεί αύξηση κεφαλαίου και η επένδυση του VC? Μετά το κεφάλαιο, πρέπει να μεταφερθεί σε κάποιο Αποτελεσματικό Λογαριασμό ώστε να μην αυξηθεί το κεφάλαιο μόνιμα και πλασματικά?
  • Θεωρητικά με την αύξηση, θα πρέπει να πληρώσουν και 1% Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου?
  • Αν πληρώσουν ΦΣΚ, δεν θα πληρώσουν και το 2022 για το 2021 Φόρο Εισοδήματος (για την αύξηση Κεφαλαίου) βάσει ΣΛΟΤ 1759/2018?
  • Αν οι Εξωκεφαλαιακές Εισφορές δεν θεωρηθούν Κεφάλαιο, τότε θα πρέπει μην πληρωθεί το 1% για ΦΣΚ, σωστά?
  • Η ΙΚΕ διαχειρίζεται Λογισμικό και Κώδικα Προγραμματισμου. Θα πρέπει κάποιος ανεξάρτητος φορέας να αποφανθεί για την αξία του ή μόνοι οι μέτοχοι με αναφορά και τροποποίηση του καταστατικού? Αν όχι, τότε γιατί 666.666,66€ και όχι 100.000,00€ ή 1.000.000,00€ ? ποιος καθορίζει την αξία της Εξωκεφαλαιακής Εισφοράς σε αυτή την περίπτωση? Μας αρκεί η σύμπνοια και σύμφωνη γνώμη των εταίρων κατά την Τροποποίηση του Καταστατικού βάσει του άρθρου 78, παρ. 2 Ν. 4072/2012
  • Σε επικοινωνία που είχα με Ορκωτούς Εκτιμητές, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα τρόπος για να αποτιμηθούν 'Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία ή Άυλες Αξίες. Η Πιστοποίηση των Ορκωτών Εκτιμητών στην Ελλάδα μπορεί να γίνει μόνο σε Κτίρια - Μηχανήματα? Αν ναι, δεχόμαστε ή χρειαζόμαστε κάποια αδιαφιλονίκητη γνώμη σε ενδεχόμενο Φορολογικό - Λογιστικό Έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές για το υπέρογκο της αύξησης του Μ.Κ.?
  • Θα είχε ίδια ή διαφορετική αντιμετώπιση αν οι εταίροι εισέφεραν κάποιο Λογιστικό Πρόγραμμα, Λογότυπο, Φήμη - Πελατεία,  Εμπορικό Σήμα ή Όνομα?

Τα παραπάνω, βασίζονται σε προσωπική μου εκτίμηση σχετικά με την αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος με τις Εξωκεφαλαιακές Εισφορές. Αναμένω και τη δική σας άποψη προκειμένου να προβώ σε σύννομες και Λογιστικά σωστές ενέργειες.   Αναμένω με αγωνία τις σκέψεις σας στην περίπτωσή που αντιμετωπίζω και θα ήταν χαρά μου να επικοινωνήσετε μαζί μου.   
Με εκτίμηση,
Υ.Γ. ΣΛΟΤ 1759/2018, ΣΛΟΤ 2861/2016

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους συναδέλφους.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση