Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Συμπλήρωση κωδικού 743 στο Ε1 έτους 2021

Το 2020 αγόρασαι μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξίας πάνω από 50.000 ευρώ. Στην προσπάθειά μου να αναγράψω το ποσό στον κωδικό 743, η εφαρμογή taxisnet μου ζητάει αφμ συμβαλλομένου. Το βιβλιαράκι οδηγιών αναφέρει ότι μόνο σε περίπτωση αγοράς μετοχών μη εισηγμένων εταιριών θα πρέπει να συμπληρωθεί το συγκεκριμένο πεδίο. Ποια μπορεί να είναι η λύση του ζητήματος?

  • 1 Απάντηση

Το ΑΦΜ της χρηατιστηριακής εταιρίας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση