Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

φορολογια οικοδομικης επιχειρησης

Σύμφωνα με τις οδηγίες  των φορολογικών δηλώσεων V) Το «έσοδο» που αποκτούν οι οικοδομικές επιχειρήσεις από πώληση ακινήτων (προσύμφωνο, σύνταξη οριστικού συμβολαίου) πριν την αποπεράτωσή τους θα καταχωρηθεί στο έτος που αυτό καθίσταται δεδουλευμένο, δηλαδή στο έτος ολοκλήρωσης και παράδοσης του ακινήτου προκειμένου να αντιστοιχηθεί με το πραγματοποιούμενο κόστος.

Αν μια οικοδομή ξεκίνησε το 2020 και πουλησε 2 ακίνητα τα οποία δεν είναι αποπερατωμένα ,στην φορολογική δηλωση του 2020 δεν θα δηλωθούν καθόλου έσοδα?

Δεδομένου ότι έχουν μπει στις δηλώσεις ΦΠΑ και στο mybusiness support δεν θα υπάρξει πρόβλημα?Αν δεν δηλωθούν θα τσεκαριστεί κάποιο ειδικό πεδίο?

Σύμφωνα με τις οδηγίες λεει αποπεράτωση του ακινήτου,αλλά μια οικοδομή κάνει δαπάνες μέχρι την αποπεράτωση του έργου οι οποίες κατανέμονται σε όλες τις ιδιοκτησίες ανάλογα με τα χιλιοστά ιδιοκτησίας στο οικόπεδο και μετά βγαίνει το απολογιστικό κόστος που δείχνει πόσο ήταν το κατασκευαστικό κόστος κάθε ιδιοκτησίας.

Αρα θα περιμένουμε να ολοκληρωθει όλο το έργο και μετά θα δηλωθούν τα έσοδα ?

Αν πχ τα ακίνητα τα οποία πουλήθηκαν το 2020, παραδοθούν το 2021 και δηλωθουν τα έσοδα το φορ. ετος  2021 και η οικοδομή συνεχίζεται μεχρι και το 2022, το κόστος πωληθέντων  βάσει του απολογιστικού κόστους θα είναι μεγαλύτερο  από το κόστος πωληθέντων το 2021 για τα 2 εκείνα ακίνητα.Επίσης,δεδομένου ότι το οικοπεδο είναι ιδιόκτητο,προσαυξάνει το κατασκευαστικό κόστος η αγορά του η οποία έγινε το 2007?

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα