Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τιμολόγιο αγροτικών προϊόντων από αγρότη ειδικού καθεστώτος

Πργαματοποιείται αγορά αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος στις 20/12/2020. Με ποια ημερομηνία θα εκδοθεί το τιμολόγιο αγοράς καθώς επίκειται αλλαγή φορολογικής χρήσης;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση