Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μεταβολή φορολογικής κατοικίας

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος έχει στο όνομα του ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα.  Παράλληλα διατηρεί στην Γερμανία εταιρία (τύπου ΕΠΕ) από την οποία λαμβάνει μερίσματα. Η εταιρεία και η συμμετοχή σε αυτή υπάρχει από το 2009.
Είναι δηλωμένος στην Γερμανία ως φορολογικός κάτοικος Γερμανίας (πληροί όλες τις προϋποθέσεις) και είναι δηλωμένος και ως  φορολογικός κάτοικος  Ελλάδος στην Ελλάδα.
Η οικογένειά του (έχει και ανήλικα τέκνα) ήταν στην Ελλάδα έως και το καλοκαίρι του 2020. Μέχρι και το καλοκαίρι του 2020 η σύζυγος και τα παιδιά του ήταν μόνιμα στην Ελλάδα (τα τα τέκνα ήταν εγγεγραμμένα σε νηπιαγωγεία και σχολεία).Ο φορολογούμενος πήγαινε τακτικά στην Γερμανία και έμενε για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκεί. Μετά το καλοκαίρι του 2020 έκανε διακοπή στην ατομική του επιχείρηση στην Ελλάδα και μετακόμισε μόνιμα στην Γερμανία μαζί με την οικογένειά του.
Στην ατομική του επιχείρηση στην Ελλάδα είχε προσωπικό κατά καιρούς ή το είχε κλειστό για όσο διάστημα έλειπε στην Γερμανία. Δεν είχε κάποιο πληρεξούσιο για όσο καιρό έλειπε ώστε κάποιος άλλος να διεκπεραιώνει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Ελλάδα.
Ο φορολογούμενος δεν γνώριζε ούτε και είχε ενημερώσει κανένα για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στην αλλοδαπή. Θέλει να κάνει σήμερα την μεταβολή φορολογικής κατοικίας στην Γερμανία αναδρομικά (πενταετία πίσω θα ζητήσει η Φορολογική μας Αρχή).
Οι ερωτήσεις είναι οι εξής :

  • Μπορεί να γίνει μεταβολή φορολογικής κατοικίας αναδρομικά και ενώ ο φορολογούμενος έχει ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα;
  • Μπορεί να γίνει μεταβολή φορολογικής κατοικίας ενώ η οικογένειά του βρίσκεται σε όλο αυτό το διάστημα στην Ελλάδα;
  • Εάν αποδείξει πως βρισκόταν για πάνω από 183 ημέρες  στην αλλοδαπή για όλες τις χρονιές (υπάρχει κατοικία και καταναλώσεις ηλ. ρευμ., ύδρευσης, βεβαίωση Δήμου κλπ) τον καλύπτει για την μεταβολή του;
  • Εάν η τοπική ΔΟΥ δει από τις βεβαιώσεις της φορολογικής αρχής του εξωτερικού πως υπάρχει επαγγελματική δραστηριότητα από το 2009 μπορεί να το θεωρήσει ως φοροδιαφυγή και να του προκαλέσει έλεγχο 15ετίας;
  • Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που θα παίξουν ρόλο για την απόφαση της ΔΟΥ (υποθέτω και με την συνδρομή των Γερμανικών φορολογικών αρχών) για την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας;

Προφανώς και προκύπτουν φόροι εάν δηλωθούν τα μερίσματα από τη αλλοδαπή στην Ελλάδα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση