Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Καλησπέρα σας ,

Στα πλαίσια των αποφάσεων για την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή η ΓΔΟΥ αναφέρει ότι όμως μέσα στην εφαρμογή δεν υπάρχει ορατό κάποιο πεδίο προς υποβολή .Υπάρχει κάποια επιλογή μέσα στην εφαρμογή  ???

Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport”, μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Προσθέστε τη δική σας απάντηση