Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος έχει ιδρύσει στην Εσθονία μία επιχείρηση.

Καλησπέρα σας και πάλι,

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος έχει ιδρύσει στην Εσθονία μία επιχείρηση. Στην επιχείρηση αυτή είναι διαχειριστής και μοναδικός εταίρος. Η αμοιβή που θα λαμβάνει είναι 2000ερώ το μήνα ως αμοιβή διαχειριστή και μέρισμα μία φορά το χρόνο.

Τα ερωτήματα είναι τα κάτωθι:
1. Η αμοιβή που θα λαμβάνει θα φορολογείται ως παγκόσμιο εισόδημα ή θα πρέπει να προχωρήσει σε έναρξη με μπλοκάκι για να δικαιολογεί τις καταθέσεις που θα δέχεται από την Εσθονία;
2. Τα μερίσματα που θα λαμβάνει , έχουν διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση;

σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

  • 1 Απάντηση

Για το εισόδημα αυτό που αποκτά ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν απαιτείται να προβεί σε έναρξη εργασιών και στην Ελλάδα. Ανεξαρτήτως ωστόσο του χαρακτηρισμού του εισοδήματος που λαμβάνει (που κρίνεται ως θέμα πραγματικό), αν δηλαδή αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στην αλλοδαπή, από μερίσματα ή από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε κάθε περίπτωση ο συγκεκριμένος φορολογικός κάτοικος Ελλάδος φορολογείται στην Ελλάδα και για το εισόδημα που αποκτά στην Εσθονία με πίστωση του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή μέχρι του αναλογούντος φόρου στην Ελλάδα για το εισόδημα αυτό.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΦΕ "ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος."

Σημειώνουμε ότι, όπως ισχύει και για το εισόδημα που αποκτάται στην ημεδαπή, προβλέπεται διαφορετική φορολογική μεταχείριση αναλόγως αν το εισόδημα αποκτάται ως μέρισμα ή ως, για παράδειγμα, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Σημαντικό είναι επίσης για να αποκτήσετε καλύτερη εικόνα του τρόπου φορολόγησης του εν λόγω φορολογούμενου να ανατρέξετε και στη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος - Εσθονίας εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση