Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μισθωτός αορίστου χρόνου με ατομική επιχείρηση

Καλησπέρα σας, 

Θα ήθελα να με βοηθήσετε να καταλάβω τον τρόπο φορολόγησης για το παρακάτω σενάριο:

Υπάλληλος ελληνικής εταιρίας με σύμβαση αορίστου χρόνου και καθαρά εισοδήματα από τον μισθό με 20.000€, κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης ώστε να μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες marketing σε εταιρία αλλοδαπής εντός ΕΕ. Για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αλλοδαπή εταιρία θα συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο προβλέπει ότι θα αμοίβεται σε μηνιαία βάση με 3,000€, συνολικό ποσό στο έτος 36.000€. Για χάριν του παραδείγματος ας υποθέσουμε ότι η εταιρία δεν δηλώνει κάποια έξοδα.  

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις η φορολόγηση των ποσών θα ακολουθήσουν την κατανομή 9%,22%,28%,36%,44%. Το ερώτημα μου είναι εάν στο παραπάνω παράδειγμα θα γίνει ξεχωριστά η φορολόγηση για τα εισοδήματα από τον μισθό από αυτά της επιχείρησης δεδομένου ότι είναι διαφορετικές πηγές. 

Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ισχύει;

α) Συνολικά εισοδήματα 56.000€ - φόρος: 16.540€

β) 1. Εισόδημα από μισθό: 20.000€ - φόρος: 3.100€
     2. Κέρδη Επιχείρησης: 36.000€ - φόρος: 8.060€ +50% προκαταβολή φόρου
     Συνολικός φόρος: 11.160€

Σας ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση