Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διανομή κερδών με έκτακτη γενική συνέλευση

Το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν.4548 αναφερει «Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.»

Η δυνατότητα αυτή ισχύει και για διανομή κερδών έτους 2019, με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης εντός του 2020 (π.χ. Δεκέμβριος), η οποία έπεται χρονικά της τακτικής γενικής συνέλευσης έτους 2020, η οποία απεφάσισε τη μη διανομή τους; Η ΠΟΛ 1223/2015, η οποία προβλέπει ότι μεταγενέστερη έκτακτη γενική συνέλευση δεν μπορεί να αναιρέσει την απόφαση τακτικής γενικής συνέλευσης για τη διανομή κερδών της χρήσεως, της οποίας εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις, διότι είναι ωσάν να ακυρώνεται ο ισολογισμός αυτής, εξακολουθεί να είναι σε ισχύ μετά από την θέσπιση του Ν.4548;
 
Η ερώτηση τίθεται διοτι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στα μερίσματα χρήσεως 2019, δόθηκε μετά από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης εταιρείας για μη διανομή κερδών της χρήσεως 2019.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα