Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς

Γιατί το δηλωθέν και το συνολικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από το εισόδημα επιβολής εισφοράς; Πώς προκύπτει;

  • 4 Απαντήσεις

Συνήθως το εισόδημα επιβολής εισφοράς είναι μεγαλύτερο από το συνολικό λόγω αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης τεκμήρια δηλαδή τα οποία εφόσον είναι μεγαλύτερα αυτά τότε λαμβάνονται υπόψιν στο εισόδημα επιβολής εισφοράς αλλά και στον φόρο εισοδήματος

xaraxaris224 08/12/2020 14:33:50

Τι εννοείτε αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης; Αυτό το νούμερο δεν θεωρείται πλασματικό;

xaraxaris224 08/12/2020 14:33:55

Τι εννοείτε αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης; Αυτό το νούμερο δεν θεωρείται πλασματικό;

Τι εννοείτε αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης; Αυτό το νούμερο δεν θεωρείται πλασματικό;

Καλησπέρα σύμφωνα με το άρθρο 30 Ν. 4172/2013
1. Ο φορολογούμενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκμαρτό εισόδημά του είναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του. Σε αυτή την περίπτωση στο φορολογητέο εισόδημα προστίθεται η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος και αυτή φορολογείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34.

Πώς μπορεί κάποιος να απαλλαγεί από το εισόδημα επιβολής εισφοράς όταν το εισόδημα του για το 2020 είναι 1000€ ετήσιο χωρίς καμία κινητή και ακίνητη περιουσία στο όνομα του;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση