Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογία Εισοδήματος ΑΕ - Αναγνώριση δαπάνης

Εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας μέσω εξουσιοδοτημένου δικτύου διαθέτει τα εμπορεύματα προς πώληση επί προμηθείας. Με τα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες με τις οποίες διασφαλίζονται οι όροι συνεργασίας και αντιπροσώπευσης. Οι προμήθειες που αποδίδονται προκαθορίζονται από την Εμπορική Διεύθυνση και κοινοποιούνται στα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου μέσω εγκυκλίων.
Για την κάλυψη συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, λόγω ανυπαρξίας αντιπροσώπευσης της μάρκας στην νευραλγική αυτή περιοχή, μέλος του επίσημου εξουσιοδοτημένου δικτύου, αναλαμβάνει τη μετεγκατάσταση και έναρξη καταστήματος σε νέο κτήριο.
Στα πλαίσια της επιχειρηματικής αυτής κίνησης του μέλους του εξουσιοδοτημένου δικτύου, η εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας, θέτει ως επιπλέον οικξονομικό κίνητρο επιπρόσθετη προμήθεια για την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και εδραίωση στην περιοχή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον όγκο των πωλήσεων.
Η εν λόγω πρόταση κοινοποιήθηκε στο μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου αλλά και στην Οικονομική Διεύθυνση από την Εμπορική Διεύθυνση μέσω email. Η πρόταση έγινε εγγράφως αποδεκτή από το μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου και κατά τη διάρκεια της χρήσης εκδόθηκαν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τη λήψη της προμήθειας βάσει των προκαθορισμένων στόχων. Δεν συντάχθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με το σκεπτικό ότι από νομικής απόψεως η πρόταση σε συνδυασμό με την έγγραφη αποδοχή ενέχει θέσει συμφωνητικού. 
Το ερώτημα αφορά στο αν η δαπάνη απόδοσης της προμήθειας είναι φορολογικά αναγνωρίσιμη?

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα