Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Καδ φωτοβολταϊκών

Θα ήθελα τη διευκρίνιση σας σχετικά με το εξής ζήτημα: Ετερόρρυθμη εταιρεία εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών, έχει δηλώσει ως κύριο καδ 35.11.10.09 παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα και ως δευτερεύον καδ 35.14.10.00 υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος.
Ποιόν καδ πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να αναγράψει στο Ε3 για το σύνολο του τζίρου της?
Ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση