Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ανάλωση Κεφαλαίου σε Χωριστές Δηλώσεις

Καλησπέρα σας,

Μπορεί σύζυγος η οποία είναι ακόμα παντρεμένη, αλλά επέλεξε να κάνει για το φορολογικό έτος 2019 ξεχωριστή δήλωση με τον σύζυγό της, να χρησιμοποιήσει ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών από το οικογενειακό της εισόδημα (κάναν κοινή δήλωση τα προηγούμενα έτη) ή μόνο από τα προσωπικά της εισοδήματα των παλαιοτέρων ετών. Στη διάταξη του Ν. 4172/13 άρθρο 34 στο τέλος της παραγράφου 2 σελ. 877  του βιβλίου σας καθώς και στο θέμα 75 στη σελίδα 920  δεν το ξεκαθαρίζει ρητά.   

Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων

  • 1 Απάντηση

Είναι εμφανές ότι μόνο τα δικά της εισοδήματα μπορεί να λάβει υπόψη από τα παρελθόντα έτη, αφού επέλεξε να κάνει χωριστή δήλωση.
Τα τεκμήρια και οι αναλώσεις λαμβάνονται οικογενειακά, αλλά μόνο όταν το ζευγάρι υποβάλλει κοινή δήλωση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση