Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Επιδότηση μαθητείας ΟΑΕΔ σε φορολογική δήλωση

Καλημέρα σας
Η μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ είναι μια 3μερής σύμβαση μεταξύ του μαθητευόμενου,του ΟΑΕΔ,και του εργοδότη.
Η αμοιβή του μαθητευόμενου αποτελείται από την επιδότηση του ΟΑΕΔ και τη συνεισφορά του εργοδότη.  
Η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ δεν ενημερώνεται αυτόματα στη δήλωση γιατι δεν στέλνει αρχείο ο ΟΑΕΔ γι'αυτό.
Ο εργοδότης στέλνει αρχείο το οποίο ενημερώνει τον κωδικό 301 μισθωτές υπηρεσίες για το δικό του κομμάτι της
αμοιβής του μαθητευόμενου.
Το κομμάτι της επιδότησης του ΟΑΕΔ σε ποιό κωδικό θα μπεί??
Ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση